راهنمای اندازه گیری

سایز بندی مناسب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

بهترین سایز را پیدا کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
  • نیم تنه: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • کمر: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • باسن: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • طول: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • آستین: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

نمودار سایزگیری

نمودار سایز لباس

نمودار سایز لباس (سانتیمتر)
لباس اندازه در سانتیمتر
اندازه بالا تنه نیم تنه کمر دور پا
XS 0 31″-32″ 24″-25″ 34″-35″
S 2-4 33″-34″ 26″-27″ 36″-37″
M 6-8 35″-36″ 28″-29″ 38″-39″
L 10-12 37″-39″ 30″-32″ 40″-42″
XL 14 40″-42″ 33″-35″ 43″-45″
نمودار سایز لباس (سانتی متر)
لباس اندازه در سانتیمتر
سایز بالا تنه نیم تنه کمر دور پا
XS 0 78.7-81.2 60.9-63.5 86.3-88.9
S 2-4 83.8-86.3 66-68.5 91.4-93.9
M 6-8 88.9-91.4 71.1-73.6 96.5-99
L 10-12 93.9-99 76.2-81.2 101.6-106.6
XL 14 101.6-106.6 81.2-88.9 109.2-114.3

نمودار اندازه بالاتنه

نمودار اندازه برترین ها (سانتیمتر)
اندازه در سانتیمتر
اندازه کمر دور پا نیم تنه
XS 0 31″-32″ 24″-25″
S 2-4 33″-34″ 26″-27″
M 6-8 35″-36″ 28″-29″
L 10-12 37″-39″ 30″-32″
XL 14 40″-42″ 33″-35″
نمودار اندازه تاپ ها (سانتی متر)
اندازه در سانتیمتر
اندازه دور کمر دور آستین نیم تنه
XS 0 78.7-81.2 60.9-63.5
S 2-4 83.8-86.3 66-68.5
M 6-8 88.9-91.4 71.1-73.6
L 10-12 93.9-99 76.2-81.2
XL 14 101.6-106.6 83.8-88.9

نمودار اندازه پایین تنه

نمودار اندازه پایین (سانتیمتر)
پایین اندازه در سانتیمنر
اندازه دور کمر دور پا نیم تنه
XS 0 24″-25″ 34″-35″
S 2-4 26″-27″ 36″-37″
M 6-8 28″-29″ 38″-39″
L 10-12 30″-32″ 40″-42″
XL 14 33″-35″ 43″-45″
نمودار اندازه پایین (سانتی متر)
پایین تنه اندازه بر حسب سانتی متر
اندازه دور کمر دور پا نیم تنه
XS 0 60.9-63.5 86.3-88.9
S 2-4 66-68.5 91.4-93.9
M 6-8 71.1-73.6 96.4-93.9
L 10-12 76.2-81.2 101.6-106.6
XL 14 83.8-88.9 109.2-114.3

نمودار اندازه جین

نمودار اندازه جین (سانتیمتر)
جین اندازه در اینچ
دور کمر سایز بندی جونیور کمر باسن دور پا
24 0 24″-25″ 26″-27″ 32″-33″
25 1 25″-26″ 28″-29″ 33″-34″
26 3 26″-27″ 30″-31″ 34″-35″
27 5 27″-28″ 31″-32″ 35″-36″
28 7 28″-29″ 32″-33″ 36″-37″
29 9 29″-30″ 33″-34″ 37″-38″
30 11 30″-31″ 34″-35″ 38″-39″
31 13 31″-3″ 35″-36″ 39″-40″
32 15 32″-33″ 36″-37″ 40″-41″
نمودار اندازه جین (سانتی متر)
جین اندازه بر حسب سانتی متر
دور کمر سایز بندی جونیور کمر دور پا باسن
24 0 60.9-63.5 66-68.5 81.2-83.8
25 1 63.5-66 71.1-73.6 83.8-86.3
26 3 66-68.5 76.2-78.7 86.3-88.9
27 5 68.5-71.1 78.7-81.2 88.9-91.4
28 7 71.1-73.6 81.2-83.8 91.4-93.9
29 9 73.6-76.2 83.8-86.3 93.9-96.5
30 11 76.2-78.7 86.3-88.9 96.5-99
31 13 78.7-81.2 88.9-91.4 99-101.6
32 15 81.2-83.8 91.4-93.9 101.6-104.1

نمودار سایز لباس شنا

جدول اندازه لباس شنا (سانتیمتر)
لباس شنا اندازه بر حسب سانتی متر
دور کمر سایز بندی جونیور کمر دور پا باسن
XS 0 31″-32″ 24″-25″ 33″-34″
S 2 33″-34″ 26″-27″ 35″-37″
M 4 35″-36″ 28″-29″ 37″-38″
L 6 37″-39″ 30″-32″ 39″-41″
XL 8 40″-42″ 33″-35″ 42″-44″
جدول سایز لباس شنا (سانتی متر)
لباس شنا اندازه بر حسب سانتی متر
دور کمر سایز بندی جونیور کمر دور پا باسن
XS 0 78.7-81.2 60.9-63.5 83.8-86.3
S 2 83.8-86.3 66-68.5 88.9-93.9
M 4 88.9-91.4 71.1-73.6 93.9-96.5
L 6 93.9-99 76.2-81.2 99-104.1
XL 8 101.6-106.6 81.2-88.9 106.6-111.7

نمودار سایز کفش

دور کمر سایز بندی جونیور کمر دور پا عرض طول
5 35-36 3 3.5 21.5 35
5.5 36 3.5 4 22 35.5
6 36-37 4 4.5 22.5 36
6.5 37 4.5 5 23 36.5
7 37-38 5 5.5 23.5 37
7.5 38 5.5 6 24 37.5
8 38-39 6 6.5 24.5 38
8.5 39 6.5 7 25 38.5
9 39-40 7 7.5 25.5 39
9.5 40 7.5 8 26 39.5
10 40-41 8 8.5 26.5 40
11 41-42 9 9.5 27.5 41
توجه: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
یادداشت:
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

هنوز به کمک نیاز داری؟ با ما تماس بگیرید

086958774

منو
دسته بندی ها